Vad är anatomi?

Ordet anatomi kommer från grekiskan och betyder ”skära upp” eller ”dela upp”. Ämnet handlar om hur organismer i vår kropp är uppbyggda, dess struktur och hur de samverkar med varandra. Många olika yrkesgrupper behöver ha kännedom om musklernas anatomi som exempelvis naprapat, läkare och massör. Ämnet ingår som en egen del när man studerar biologi. Anatomi hänger nära samman med fysiologi och ofta studeras dessa ämnen samtidigt. Inom fysiologin studeras kroppens normala funktioner. Det är viktigt för exempelvis en naprapat att veta vad som avviker hos en patient för att kunna behandla denne på ett adekvat sätt.

Dela in anatomin

Inom naprapat- och massöryrket brukar kroppen studeras del för del. Syftet är att studenten vid kursens slut ska kunna namnge alla delar, både på svenska och på latin. Många studenter upplever just anatomin som en av de svåraste kurserna på utbildningen. Att kunna beskriva och namnge kroppens olika delar kallas för deskriptiv anatomi. De flesta läroböcker inom deskriptiv anatomi har delat in kroppen i mindre delar, för att det ska vara enklare för studenten att lära. En naprapatutbildning är fyra år och efter studietiden väljer många att starta eget. För att förenkla ditt företagande kan du fakturera utan f-skatt med Frilans Finans. Ungefär hälften av studietiden ägnas åt basmedicinska kunskaper som anatomi och fysiologi samt neurologi, sjukdomslära, ortopedi och idrottsmedicin. När dessa ämnen vävs samman lär studenten sig att undersöka och diagnostisera besvär i leder och muskler. Därefter lär sig studenten hur besvären kan behandlas med olika tekniker som exempelvis triggerpunktsbehandling, mobilisering och klassisk massage.

1177px-skeletal_muscleVill du läsa anatomi?

Om du vill få en djupare kunskap om kroppens uppbyggnad kan du läsa anatomi som en fristående kurs på någon av landets högskolor. På fristående kurser blandas elever som har olika syften med sina studier. En del är bara intresserade att läsa för sin egen skull, en del är exempelvis blivande sjuksköterskor och en del kanske är aspirerande massörer. Detta gör att eleverna förmodligen är intresserade av olika typer av behandlingsformer när just behandling diskuteras. De som vill arbeta inom sjukvården brukar ofta leta efter en medicinsk behandling. Andra vill undersöka hur kroppen kan behandlas med träning, stretchning eller meditation. Om en patient har ont i exempelvis axlar kan detta bero på stress, felaktig sittställning eller ångest. Då kan en naprapat rekommendera massage. Någon annan kanske rekommenderar naturmedicin mot ångest. Det brukar bli spännande diskussioner när eleverna kommer från många olika håll i samhället. Läs igenom utbildningsplanen så att du studerar den typ av anatomi som du är intresserad av.

 

Leave a Reply

mts_schema