Forskning visar fördelar med naprapati

Alternativmedicinen är ibland en omstridd bransch. Trots att massor av patienter upplever både lindring och bot efter vissa alternativmedicinska behandlingar tvekar många angående dess legitimitet. Naprapati är ett slags alternativmedicin. Många landsting har avtal med naprapater för att tillgodose patienters behov. Sedan 1900-talets början har naprapatin etablerat sig som en vanlig behandlingsform för besvär med muskler och leder. Kritiken som riktas mot behandlingsformer som naprapati säger ofta att det saknas vetenskapliga bevis för behandlingens effektivitet. Delvis beror detta på att naprapatins positiva verkningar inte helt har klarlagts med traditionell vetenskap. Det finns dock mängder av empiriska underlag i form av nöjda patienter och ny forskning ger naprapatin ytterligare stöd.

Det vetenskapliga underlaget byggs ut

I takt med att allt mer forskning kring naprapatins effekter genomförs ökar det empiriska stödet för behandlingsformens effektivitet. Forskning lyfter fram naprapater som effektivare än traditionella ortopeder i vissa fall. Detta kan naturligtvis reta traditionalister inom sjukvården men den utbredda lindringen hos patienter talar sitt tydliga språk. Dessutom är naprapatin ett kostnadseffektivt alternativ till den traditionella ortopedin, vilket naturligtvis skapar ett stort intresse bland landstingspolitiker. Och varför inte om nu forskningen visar på ökad effektivitet till minskad kostnad? Men varifrån kommer då denna uppskattade och effektiva behandlingsform? Som så mycket annat i vår tid tog naprapatin fart i USA under det tidiga 1900-talet.

Historiska likheter med kiropraktik

Naprapatin sprang ur kiropraktiken som etablerades av amerikanen Daniel David Palmer. Han grundlade sin skola redan på 1890-talet och tack vare hans son spred sig metodiken under 1900-talet. Naprapatin uppstod som en variant av kiropraktiken i Chicago. Behandlingsmetoden har alltså långa anor och det är inte konstigt att den hunnit bygga upp en omfattande skara nöjda patienter. Att naprapatin nu verkar konkurrera med den traditionella sjukvården kommer naturligtvis att skapa kontroverser. Men till syvende och sist måste landstingen låta empirin tala sitt tydliga språk och idag säger den att naprapatin ger lindring som kan vara både billigare och bättre än konventionell ortopedi.

Leave a Reply

mts_schema