Ergonomi – en viktig del av naprapatens yrke

Naprapater arbetar inte bara med att hjälpa människor som känner av smärta i olika delar av kroppen, de arbetar också förebyggande, för att se till att smärtan aldrig uppstår i första taget. Ett vanligt och effektivt sätt för naprapater att göra det är att (på begäran) besöka arbetsplatser för att föreläsa om ergonomi, och för att titta på de anställdas arbetsplatser och arbetspositioner och se hur de kan förbättras. Naprapater kan också använda sig av ergonomi för att förhindra att en skada uppstår igen, om de kan avgöra att en patients smärta beror på exempelvis en felaktig arbetsställning.desk-312595_960_720

Vad är då ergonomi? Ordet ergonomi kommer från grekiskans ergon, som betyder ”arbete”, och nomos, som betyder ”lag”. Ergonomi är med andra ord ”lagen som styr arbetet”. Med ergonomi i modern bemärkelse avser man dock snarare läran om eller studiet av hur arbetsmiljön och arbetsförhållanden påverkar människan, och även läran om hur man anpassar arbetsmiljön och arbetsförhållandena efter människan och dess förutsättningar. Det är denna senare del som en naprapat kan bistå med. En naprapat är ju specialiserad på kroppens funktion och vilka rörelser eller ställningar som har positiv respektive negativ effekt på kroppen, och kan därför ge råd om saker som hur man bör sitta vid sitt skrivbord, hur ofta man bör ta en paus och sträcka på sig, liksom övningar man kan göra sittande vid skrivbordet för att motverka stelhet och spänningar som kan orsaka smärta i längden. En naprapat kan också ge råd gällande själva inredningen på arbetsplatsen – kanske är kontorsstolarna, lunchrummets bord eller fikarummets soffor olämpliga för en korrekt ställning? Om ditt företag behöver köpa en ny soffa eller andra möbler efter ett besök av en naprapat kan du gå in på Furniturebox.se, där det finns ett brett utbud av soffor och alla andra möbler man kan tänkas behöva.

Ergonomi handlar dock inte bara om hur man sitter. En naprapat kan också bistå med råd kring ergonomi på en arbetsplats där det förekommer mycket mer fysiskt arbete. För att skona kroppen från skador gäller det nämligen inte bara att sitta rätt, utan också att exempelvis lyfta och bära rätt, liksom att stå rätt och ha rätt hållning.

Leave a Reply

mts_schema