Så blir du naprapat

Om du vill bli naprapat behöver du gå igenom en rigorös utbildning för att säkerställa att du innehar rätt kompetens att behandla dina patienter. Tanken är att det ska rensa undan oseriösa aktörer och göra det lättare för kunder att veta att behandlingen sker enligt vetenskaplig expertis. Att bli naprapat kräver därmed både dedikation och affektion för yrket. Om du är beredd att genomgå några års utbildning kan det dock vara ett givande och intressant jobb som låter dig hjälpa människor att bli av med deras smärta. Det kan också vara ett ekonomiskt bra val eftersom naprapater blir alltmer eftertraktade på arbetsmarknaden.

I Sverige måste naprapater ha en legitimation från Socialstyrelsen för att få använda den skyddade titeln. Det betyder att vem som helst inte kan få starta upp en klinik och kalla sig naprapat. För att bli legitimerad naprapat krävs det först att du genomgår en utbildning på en särskild naprapatskola. I Sverige finns det en högskola som är specifikt avsedd för naprapatielever: Naprapathögskolan i Stockholm. Där kan du gå en fyraårig utbildning som syftar till att ge dig kunskaper i naprapati för att du sedan ska komma väl förberedd till arbetsmarknaden och kunna börja jobba inom området för din utbildning.

Male medicine doctor hand holding silver pen writing something on clipboard closeup. Ward round, patient visit check, medical calculation and statistics concept. Physician ready to examine patient

Under din tid vid Naprapathögskolan får du lära dig både den teoretiska och praktiska biten av yrket. Precis som med alla andra högskoleutbildningar har du regelbundet prov och tentor som ska avklaras. Till skillnad från exempelvis en ekonomutbildning är du dock inte klar bara för att du är utexaminerad. Det krävs också att du gör ett års praktisk tjänstgöring för att du ska få din legitimation som naprapat. Den ska göras vid både en legitimerad naprapat samt i den offentliga vården. På så sätt får du komma i kontakt med patienter och kan lära dig yrket i grunden innan du börjar stå på egna fötter.

När du väl har fått din titel kan du börja se dig om efter jobb. Vissa väljer att söka anställning i den offentliga sektorn, medan andra startar upp sin egen verksamhet. Att vara egenföretagare som naprapat kan vara tufft, men om du hittar en trogen kundkrets ger det dig en ökad flexibilitet.

Leave a Reply

mts_schema